Het kleine bosje dat veel te vertellen heeft

In 1963/1964 is het Torenbosje aangeplant door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De beplanting bestond uit diverse gemengde loof- en vulhoutsoorten en els. Later is het bosje overgedragen aan de huidige eigenaar Staatsbosbeheer.
Met de tijd is het grondgebied van het Torenbosje in de vergetelheid geraakt. De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Rondom Het Greppelveld nam in 2012 het initiatief voor de herontwikkeling van het natuurgebied.
Het kunstwerk dat bij de entree van het bos te zien is, is geïnspireerd op het logo van de ANV. In het kunstwerk is de letter ‘G’ te zien, die verwijst naar de naam van de vereniging en stelt bovendien een akker met akkerranden voor.

Oerbos

Het Torenbosje is zeven hectare groot en behoort tot de oudste bossen van Flevoland. Het heeft een rijke geschiedenis. Maar liefst 2,5 miljoen jaar geleden was deze plek een heel bosrijk gebied. Nog steeds worden in dit gebied overblijfselen gevonden van dit oerbos. Door de veengrond zijn de meeste stobben goed bewaard gebleven. Onder andere de Stobbenweg heeft zijn naam te danken aan deze stobben.

Wist je dat?

Het Torenbosje zijn naam ontleent aan de olieboortoren die er van 1965 tot 1968 heeft gestaan. Er is 3 maanden lang tot een diepte van 2.530 meter naar olie geboord. In totaal stonden er 6 olieboortorens in Flevoland. Omdat er geen olie werd gevonden, is de boring gestopt en is de schacht volgestort met beton. De olieboortoren heeft op het open terrein aan de kant van de Abbertweg gestaan.

Zuiderzee

Jaren geleden (1170 – 1932) behoorde dit gebied tot de Zuiderzee en voordat Oostelijk Flevoland droogviel in 1957, was het onderdeel van het IJsselmeer. Er zijn onder andere scheepswrakken en pijpenkoppen in de regio gevonden die verwijzen naar deze tijd. Ook zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog veel vliegtuigen neergestort in dit gebied. Op de blauwwitte markeringspaal in het Torenbosje is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Dorpje De Abbert

Oorspronkelijk was het dorpje De Abbert (1958) gepland op de plek van het Torenbosje. Het was de bedoeling dat iedereen in Oostelijk Flevoland op de fiets een stad of dorp kon bereiken. Daarom waren op korte afstand van elkaar, diverse dorpen gepland. Door de komst van gemotoriseerd verkeer veranderde deze behoefte en is het dorpje nooit gerealiseerd

Huttenbouwplaats

In de huttenbouwplaats mogen hutten en andere bouwwerken gemaakt worden van natuurlijke materialen die je ter plekke kunt vinden. Deze plek van ongeveer 150 m2 is afgescheiden door een (natuur)paadje en grenst aan het Torenveld. Voor kinderen en hun (groot)ouders een prachtige plek om allemaal weer kind te zijn!

Genenbank

In de genenbank in het Torenbosje bewaart Staatsbosbeheer oorspronkelijk genetisch materiaal van diverse bomen, met name wilgen. Vanuit de genenbank worden parken, plantsoenen en natuurgebieden via stekken of zaad weer voorzien van deze oude soorten.

Deze oorspronkelijke bomen en struiken zijn namelijk sterker en minder vatbaar voor hier heersende ziekten en plagen zoals meeldauw en bacterievuur. In boswachterij Roggebotzand ligt nog een veel grotere genenbank met ruim 25.000 stuks.

Activiteiten in onze omgeving en Fietsroute

Het Torenbosje is een prachtige start- of stopplaats voor een fietsroute. Met deze route van ongeveer 55 km verkent u het mooie buitengebied van Dronten.
Bekijk hieronder wat er nog meer te doen is in onze omgeving.

Kom eens langs in het torenbosje

© Copyright Torenbosje - Website Design AJD & MK