ANBI-Status

Voor de ontwikkeling van het Torenbosje is een aparte stichting: Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje verantwoordelijk. Deze stichting coördineert en organiseert de ontwikkelingen in het Torenbosje. Deze stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is het mogelijk dat personen en bedrijven donaties aan de Stichting kunnen doen die aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Immers de gemeente Dronten en de provincie Flevoland hebben het financieel mogelijk gemaakt om het Torenbosje als recreatief knooppunt te ontwikkelen. Voor het onderhoud en toekomstige activiteiten is de stichting echter afhankelijk van andere geldstromen.

Tot nu toe is de ontwikkeling van het Torenbosje mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Dronten, Provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Gicom, Vos Potato Breeding, ANV Rondom Het Greppelveld en Coöperatiefonds Rabobank Flevoland.

Wilt u meer informatie of wilt u donateur worden, dan kan dit via het contactformulier.

Voor meer informatie over de Stichting, treft u hieronder het Jaarverslag van het afgelopen jaar, de financiële verantwoording en balans aan. Daarnaast treft u het beleidsplan 2020-2025 incl. jaarplanning en de bezoldiging van het bestuur.
Tevens kunt u meer over de achtergronden van het Torenbosje lezen in het onderstaande visiedocument.