Voorjaars(speur)tocht

Welkom in het Torenbosje! Speciaal voor dit voorjaar hebben wij een extra bijzondere speurtocht voor jullie uitgezet. Volg de route om nog meer over het bosje en de dieren te leren.

Download de speurtocht en geniet van de route in het Torenbosje.

Ontdekkings(speur)tocht

Welkom in het Torenbosje! Geen uitgestrekt woud om in te verdwalen maar wel een bosje met een heel eigen verhaal. Volg de route om het verhaal te leren kennen. Onderweg ontdek je meer!

Download de speurtocht en geniet van de route in het Torenbosje.

Hieronder vind je de antwoorden op alle vragen.

Vraag 1

Welke letter herken je in het kunstwerk (van bovenaf gezien)?

De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Rondom Het Greppelveld nam in 2012 het initiatief voor de herontwikkeling van dit natuurgebied. Het kunstwerk dat bij de entree van het bos te zien is, is geïnspireerd op het logo van de ANV. In het kunstwerk is de letter ‘G’ te zien, die verwijst naar de naam van de vereniging en stelt bovendien een akker met akkerranden voor.

De letter G

Vraag 2

Hoeveel walnotenbomen staan er op de Kop van het Torenbosje?

De walnotenoogst vindt van september tot november plaats. De noten zijn rijp als ze op de grond vallen. Daarna moeten de vruchten een aantal weken worden gedroogd. Men kan de walnoot kraken en de vrucht opeten. Ook kan uit de walnoot walnootolie worden gewonnen. Onrijpe walnoten kunnen worden gebruikt voor de vruchtenlikeur nocino. Uit de groene bolster kun je kleurstof maken.

29 walnotenbomen

Vraag 3

Welke dieren zie je tijdens deze speurtocht?

In het Torenbosje leven talloze dieren. Regelmatig spotten we 3 reeën, een torenvalk of buizerds. Ook hoor je wel een specht, merel of koolmees. Kijk je wat meer naar de beneden dan zie je bijvoorbeeld het oranjetipje, een loopkever of slak.

Ree, merel, roodborstje, buizerd en nog veel meer

Vraag 4

Wat zijn stobben (deze liggen rechts aan het einde van dit kleine wandelpad)?

Ongeveer 8000 jaar geleden stond hier ook bos. Toen is dit door de stijgende zeespiegel langzaam onder water komen te staan en is het dennenbos verdronken. De stobben zijn bewaard gebleven doordat ze onder water kwamen te liggen en er dus geen zuurstof meer bij kwam. Deze stobben zijn gevonden in de omgeving van het Torenbosje. Boeren komen deze stobben tegen bij het bewerken van het land en graven ze dan op. De namen van de wegen in de omgeving van het Torenbosje verwijzen nog naar dit oude bos: Oudebosweg, Stobbenweg.

Een stobbe, ook wel boomstronk of boomstomp genoemd, is het onderste deel van een boom met wortels, dat overblijft na afkappen of snoeien of kappen.

Vraag 5

Waarom heet dit bosje het Torenbosje?

Van 1965 tot 1968 heeft er een olieboortoren gestaan midden op de open plek. Het Torenbosje ontleent zijn naam hieraan. Er is 3 maanden lang tot een diepte van 2.530 meter naar olie geboord. Omdat er niets werd gevonden is de boring gestopt en is de schacht volgestort met beton. In totaal stonden er 6 boortorens in Flevoland.

Om de plek te markeren staat er een waterpomp en eromheen is de voet van de boortoren gemarkeerd met de betonnen platen.

Er heeft een olieboortoren gestaan

Vraag 6

Hoe heette het dorpje dat op de plek van het Torenbosje was gepland?

Oorspronkelijk was het dorpje De Abbert (1958) gepland op de plek van het Torenbosje. Dit bosje is aangelegd om al wat beschutting voor een dorp te hebben als de eerste huizen er kwamen. Het was de bedoeling dat iedereen in Oostelijk Flevoland op de fiets een stad of dorp kon bereiken. Door de komst van gemotoriseerd verkeer veranderde deze behoefte en is het dorpje De Abbert nooit gerealiseerd. Uiteindelijk zijn er 4 woonkernen overgebleven: Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

Het dorpje De Abbert

Vraag 7

Welke 2 soorten bomen staan er in de genenbank?

Onder de elektriciteitsmast bevindt zich een zogenaamde genenbank. Hierin bewaart Staatsbosbeheer oorspronkelijk genetisch materiaal van wilgen en populieren. Dankzij plantmateriaal uit de genenbank komen deze oude soorten weer beschikbaar voor parken, plantsoenen en natuurgebieden. In boswachterij Roggebotzand ligt een veel grotere genenbank met tientallen soorten bomen en struiken en ruim 25.000 exemplaren.

Wilgen en populieren

Vraag 8a

Welke struik zie je hier?

De gewone vlier bloeit van mei tot juli. De bestuiving vindt plaats door insecten. De vruchten zijn rijp in september en oktober. De plant vermeerdert zich door zaad, dat met name door spreeuwen, die dol zijn op de bessen, wordt verspreid.

Vlier

Vraag 8b

Wat kun je met de bloesem of de bessen doen?

Vlierbessen bevatten veel vitamines. Van de vruchten kun je vruchtensap, sterke drank, jam of siroop maken. Ook worden de bessen gebruikt voor het verven. Zowel van de bloemen als van de bessen kun je vruchtenwijn maken.

Vruchtensap, sterke drank, siroop, vruchtenwijn, kleurstof om te verven enz.

Vraag 9

Wat is de omvang van de oude populier in centimeters?

Deze populier is hier in 1964 geplant bij de aanleg van dit bosje. Doordat populieren snel groeien, bieden zij snel beschutting. In Flevoland zijn heel veel populieren geplant, niet alleen in de bossen maar ook in de erfsingels van de boerderijen. De meeste populieren worden gewoonlijk na 15 tot 30 jaar gekapt omdat zij geen goede kwaliteit zaaghout opleveren. Beuk, eik en es zijn trager groeiende inheemse soorten en worden vaak voor de herplant gebruikt. Zij leveren een betere kwaliteit zaaghout.

520 cm

Vraag 10

Welke planten groeien onder de bomen?

Onder bomen groeien met name planten die goed tegen schaduw kunnen en van een vochtiger ondergrond houden, zoals varens en mossen. Doordat er weinig zon op de grond komt, is deze vaak vochtiger. Ook zie je veel bramen en brandnetels. De grond in de polder is rijk aan stikstof en daar houden deze soorten van.

Mossen, varens, bramen, brandnetels etc.

Vraag 11

Wat voor soort vliegtuig is hier in de buurt verongelukt tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er talloze (Engelse) vliegtuigen boven het toenmalige IJsselmeer neergeschoten door het afweergeschut van de Duitsers in Harderwijk. Een deel van een vliegtuig (type Mosquito) is vlakbij het Torenbosje gevonden. Gert Talens heeft hier onderzoek naar gedaan en het verhaal is te horen via de QR-code die bij de picknickbank staat.

De Havilland Mosquito of jachtbommenwerper

Met dank aan Lisa Tjiealoi en Jack Dekker voor het beschikbaar stellen van de mooie foto’s!

Vraag 1 : De letter G

Vraag 2: 29 walnotenbomen

Vraag 3: Ree, merel, roodborstje, buizerd en nog veel meer

Vraag 4: Een stobbe, ook wel boomstronk of boomstomp genoemd, is het onderste deel van een boom met wortels, dat overblijft na afkappen of snoeien of kappen.

Vraag 5: De olieboortoren

Vraag 6: Het dorpje De Abbert

Vraag 7: Wilgen en populieren

Vraag 8a: Vlier

Vraag 8b: Vruchtensap, sterke drank, siroop, vruchtenwijn, kleurstof om te verven enz.

Vraag 9: 520 cm

Vraag 10: Mossen, varens, bramen, brandnetels

Vraag 11: De Havilland Mosquito of jachtbommenwerper

© Copyright Torenbosje - Website Design AJD & MK